คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมสัตวแพทย์และนักศึกษาสัตวแพทย์เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

27 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย และ อ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ บุญศรี อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมสัตวแพทย์และนักศึกษาสัตวแพทย์เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สำหรับการออกหน่วยในครั้งนี้ เพื่อปฏิบัติงานด้านสัตว์เล็กเป็นการร่วมปฏิบัติวางยาสลบ ผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว รวมทั้งให้วัคซีนป้องกันโรค และงานด้านปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยความผิดปกติด้านสุขภาพและแก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์ให้กับสัตว์กระเพาะรวม เช่น โคเนื้อและแพะของเกษตรกร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด ให้ยาป้องพยาธิภายใน ปรสิตภายนอก ให้วิตามินบำรุงร่างกายสัตว์ และยังช่วยถ่ายทอดความรู้ในด้านสุขภาพสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดูแลสัตว์เลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะต่อไป

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=67 

แกลลอรี่