คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

24 มีนาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 23
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564
แกลลอรี่