การอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ เรื่อง ตู้ชีวนิรภัย (แพลตฟอร์มเสมือนจริง)

6 มกราคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และด้านสัตว์ทดลอง เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยภายในคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ เรื่อง ตู้ชีวนิรภัย (แพลตฟอร์มเสมือนจริง) “Laboratory Biosafety Training: Biosafety Cabinets Virtual Reality Platform” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 117 คน วิทยากรโดย คุณอเนก แก้วปาน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Biological Safety Cabinets จากหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก , เจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (BSC) ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติจาก NSF ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 และ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่