ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี จัดโครงการทัศนธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562

3 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ทางชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการทัศนธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 54 คน นำโดย นางสาวยุพารัตน์ ปัญโญใหญ่ ประธานชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี และคณะ ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ณ วัดต่าง ๆ รอบจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของศาสนสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จะทำความเข้าใจความเป็นมาของศาสนสถาน เพื่อศึกษาอิทธิพลวัฒนธรรมล้านนาต่อศาสนสถาน และเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติตนให้เป็นนักศึกษาที่ดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ 
แกลลอรี่