คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

27 มิถุนายน 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่สำนักงาน" จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการสารบรรณ และทรัพยากรบุคคล ติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กรกฎาคม 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/reg1.php

แกลลอรี่