งานประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 : Dynamic of Laws amidst the Crisis and Its Aftermath

9 ธันวาคม 2564

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ (Attendee) ในงานประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Dynamic of Laws amidst the Crisis and its aftermath ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มช. ร่วมกับ Universitas Pelita Harapan, Indonesia (UPH)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มค. 2565
ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/attendregis

ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.law.cmu.ac.th/lasc/conference

แกลลอรี่