หารือเรื่องการนำผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว น้ำพริกอ่อง และแคปหมูเข้าทดสอบตลาด

18 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร และนายชาติชาย วิลัยลักษณ์ ผู้จัดการโรงงานต้นแบบ ได้ประชุมหารือร่วมกับคุณณัฐสรวง สิริอมรสิทธิ์ ประธานก่อตั้งบริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อหารือเรื่องการนำผลิตภัณฑ์ไส้อั่วลดไขมัน น้ำพริกอ่อง และแคปหมูเข้าทดสอบตลาด และติดต่อใช้เครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารระดับขยายขนาดการผลิต (scale up) ของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานอุตสาหกรรมเกษตร 
แกลลอรี่