นักวิจัย MDRI ร่วมนำเสนอการดำเนินงาน Northern Economic Corridor: NEC - Creative LANNA) ของจังหวัดลำพูน ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

22 กันยายน 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ดร.กรวรรณ สังขกร และ ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม นักวิจัย สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ ร่วมนำเสนอการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันให้จังหวัดลำพูนสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ และการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC - Creative LANNA) ของจังหวัดลำพูน ในโอกาสที่สมาชิกวุฒิสภา นำโดย พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และคณะ เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

แกลลอรี่