ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งบริษัทเกษตรแก้ว ในนามคณะเกษตรศาสตร์ มช. กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 พฤศจิกายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้ง บริษัทเกษตรแก้ว ในนามคณะเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้มี คุณสมชัย สมัยสุต คุณฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 15 พฤษจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่