ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ EP140002

1 ตุลาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน และเวลา ที่คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง EP140002 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท เพื่อปฏิบัติงานในงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ (รายชื่อดังประกาศแนบ) และในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หน่วยบริหารงานบุคคล จะทยอยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนในการสอบออนไลน์ ทาง e-mail ของท่าน และหากท่านไม่ได้รับ e-mail ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 053-935038 ภายในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.
แกลลอรี่