การลงทะเบียนหลังกำหนด ภาคฤดูร้อน 2564

26 เมษายน 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกำหนด (ระดับปริญญาตรี) เพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด และเปลี่ยนตอนหลังกำหนด ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. - 6 พ.ค. 2565 ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษาที่ https://cmu.to/late-enroll

คู่มือการใช้งานระบบ

ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด
https://cmu.to/late-enrollment-th

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ หลังกำหนด (ระดับปริญญาตรี)
https://cmu.to/enrollmentservice-th

เพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด
https://cmu.to/addcourse-th

เปลี่ยนตอนกระบวนวิชา
https://cmu.to/movesec-th

แกลลอรี่