งานวิจัยสำรวจการยอมรับและลักษณะการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกร ในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

17 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

งานวิจัยนี้สำรวจการยอมรับและลักษณะการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกร ในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ (81.92%) ยังไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ สำหรับเกษตรที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (18.08%) มีการใช้เพื่อการสื่อสาร การติดตามข่าวสาร และความบันเทิง มีจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดตามข้อมูลสารด้านการเกษตร
ตีพิมพ์ลงวารสาร Asian Journal of Agriculture and Rural Development

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://ideas.repec.org/.../v11y2021i4p302-310id4352.html


#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3

แกลลอรี่