ทีมผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมงานพิธีทำบุญสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2566 ครบรอบ 51 ปี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

16 สิงหาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.ดร.น.สพ.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน และคุณภาพห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วย อ.ดร.สพ.ญ.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมงานพิธีทำบุญสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2566 ครบรอบ 51 ปี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ขอบคุณภาพจาก Facebook: Faculty of Nursing, Chiang Mai University - คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=251

แกลลอรี่