ประกาศเลื่อนสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป S4140001

24 มีนาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศเลื่อนสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป S4140001 รายละเอียดดังแนบ 
แกลลอรี่