"ปฏิทินล้านนา 2564 มื้อจั๋นวันดี"

16 พฤศจิกายน 2563

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำ "ปฏิทินล้านนา 2564 มื้อจั๋นวันดี" ให้สามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบออนไลน์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดปฏิทินดังกล่าวได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th/Lanna/calendar/2564

หมายเหตุ: "ปฏิทินล้านนา 2564 มื้อจั๋นวันดี" เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ทุกประการ ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่เพื่อการโฆษณา ค้าขาย หรือในเชิงพาณิชย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 943 625
แกลลอรี่