กิจกรรมประชุมปูเสื่อสำหรับครอบครัวสัตวแพทย์ มช.สายสนับสนุนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

22 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมปูเสื่อ ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัวสัตวแพทย์ มช. สายสนับสนุน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 อาทิ กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รวมทั้งแจ้งข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมภายในคณะ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=106

แกลลอรี่