สารพิษจากเชื้อราฟูโมนิซินบี 1 ต่อตัวอ่อนของสัตว์ปีกโดยใช้ตัวอ่อนเป็ดเป็นต้นแบบ

22 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

การศึกษานี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่มีการยืนยันความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราฟูโมนิซินบี 1 ต่อตัวอ่อนของสัตว์ปีกโดยใช้ตัวอ่อนเป็ดเป็นต้นแบบ ซึ่งสารพิษชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มของสารที่ขัดขวางการพัฒนาของตัวอ่อนและส่งผลให้เกิดโรคบกพร่องของท่อประสาท (Neural tube defects; NTDs)ในตัวอ่อนเป็ด ดังนั้นควรมีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์ เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลิตผลทางปศุสัตว์ได้

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Toxins

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2072-6651/13/11/743

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12
แกลลอรี่