มช.จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม มช.จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมปรับปรุงทางเดินภายบริเวณวัดผาลาด และพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บขยะ เพื่อให้บริเวณวัดมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม โดยมีพระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด พร้อมด้วยจิตอาสา 904 คณะผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดผาลาด เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564
แกลลอรี่