" สมาร์ทกระติ๊บ " เครื่องช่วยคุมการบริโภคแคลอรี่จากข้าวเหนียว

18 มกราคม 2562

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์


รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. นำผลงานวิจัย Smart kratib : กระติ๊บอัจฉริยะสำหรับควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตจากข้าว" ร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Innovation Hubs 4.0s ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร และได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานวิจัยดังกล่าวแก่กรุงเทพธุรกิจ 
ข้อมูลโดย : bangkokbiznews