คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือบริการวิชาการด้านการศึกษา และแนวทางการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อรองรับตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในอนาคต

8 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล.ญาศินี จักรพันธุ์ รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือบริการวิชาการด้านการศึกษา และแนวทางการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อรองรับตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในอนาคต
แกลลอรี่