คณะการสื่อสารมวลชน มช. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กรโดยใช้เกณฑ์ EdPEx200

5 กรกฎาคม 2566

คณะการสื่อสารมวลชน


รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กรโดยใช้เกณฑ์ EdPEx เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ EdPEx200 จำนวน 6 คน เข้าตรวจประเมินคณะ ภายใต้โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่