วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การรับรองคณะทำงานจากหน่วยงานคู่ความร่วมมือ Yunnan Province Preparatory College For Overseas Study สาธารณรัฐประชาชนจีน

6 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การรับรองคณะทำงานจากหน่วยงานคู่ความร่วมมือ Yunnan Province Preparatory College For Overseas Study สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นสถาบันภายใต้การดูแลของ Long-Spring Education Group ได้แก่ Mr. Wu Minglin, Vice President of Long Spring Education Group และ Mr. Wang Lei, Dean of Yunnan Province Preparatory College for Overseas Study โดยการเยือนในครั้งนี้มีความประสงค์เยือนวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่