นศ.CAMT มช. คว้ารางวัล รองชนะเลิศลำดับ 3 และรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 4 จากการประกวดแข่งขัน The Web3 Spring Ideaton in Chiang Mai

3 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

      วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Integration) ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศลำดับ 3 และรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 4 จากการประกวดแข่งขัน The Web3 Spring Ideaton in Chiang Mai จัดโดยบริษัท ICP Hub Thailand โดยนักศึกษาได้จุดประกายความคิดผ่านการสร้างสรรค์ผลงานโดยพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยี blockchain, AI, AR, VR, Web2 และWeb3 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567
      โดยนักศึกษาที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศลำดับ 3 ได้รับรางวัล $50 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1,800 บาท ได้แก่นาย ภัทรดนัย ยศบุญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้สร้างสรรค์ผลงาน Farming Mechanic App โดยใช้แว่นตา AR เพื่อโต้ตอบและซ่อมแซมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมไปถึงใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน
      และนักศึกษาที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศลำดับ 4 ได้แก่ นายพีระพงษ์ มาลา นักศึกษาชั้นปีที่ ได้สร้างสรรค์ผลงาน Shop learn โดยจำลองแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัย คณะต่าง ๆ และทุนการศึกษา โดยผู้ใช้แอปพลิเคชันสามารถศึกษารายละเอียดให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้
      โดยมีอาจารย์ กฤตย์ จินกลับ อาจารย์ประจำสาขาสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้ และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี และ Prof. Denis Stepanov ที่ปรึกษาจาก SynergyLabs บริษัท ICP Hub Thailand ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาฝีมือให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป

แกลลอรี่