รางวัลแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2563

11 พฤศจิกายน 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดงาน Medical Book Day ครั้งที่ 16 เพื่อส่งเสริมการอ่านและรักการอ่าน เป็นแหล่งการเข้าถึงเพื่อเลือกซื้อหาหนังสือ ตำรา สื่อการศึกษาและการเรียนรู้ที่ทันสมัย ในราคาพิเศษ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนที่สนใจทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณชั้น 1,2 อาคารเรียนรวม และทางเชื่อมอาคาร (Skywalk) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภายในงานได้มีการมอบรางวัลแฟนพันธ์แท้ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ปี 2563

สำหรับนักศึกษาแพทย์ผู้มีสถิติการยืมหนังสือมากที่สุด ประจำปี 2563 ได้แก่นางสาวนาทยา โสวะละ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวนาทยา โสวะละ นักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้รับรางวัลนี้ ตนมองว่าการได้รับรางวัลเเฟนพันธ์เเท้ เป็นกำไรในการอ่านหนังสือมากกว่า เพราะว่าปกติตนอ่านหนังสือในห้องสมุดอยู่เเล้ว เเละใช้บริการห้องสมุดอยู่ตลอดเลยค่ะ ห้องสมุดคณะฯ ไม่ได้มีแต่หนังสือคอยให้บริการเท่านั้น แต่ยังมีบริการสารสนเทศมากมายที่ทันสมัยไว้คอยบริการให้นักศึกษา เเล้วห้องสมุดมีความเงียบสงบ ทำให้มีสมาธิอยู่เสมอ โดยยอดการยืมหนังสือก่อนสอบกลางภาค ประมาณ 4-5 เล่ม ต่อครั้ง หากเรียนบรรยายไม่เข้าใจตรงไหน ก็จะเข้าไปค้นหายืมหนังสือ ที่ห้องสมุดคณะฯอยู่เสมอ การเข้าห้องสมุดทุกครั้งหากมีเวลามาก ช่วงสอบก่อนปลายภาค จะเข้าทุกวัน โดยส่วนตัวชอบช่วงเวลาเข้าไปอ่านหนังสือตอนเย็น ห้องสมุดจะเงียบมาก มีสมาธิดีมาก ห้องสมุดที่คณะฯ มีพี่ๆที่น่ารัก คอยให้บริการ ดูเเลเป็นอย่างดี สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก”

สำหรับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นาย ศุภากร กีรติยากร นิลสวิท นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายสิริอรัณย์ กว้างสุขสถิต นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 นางสาวนภัสสร ไกรวิศษฏ์กล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
แกลลอรี่