ต้อนรับคณะกรรมการบริหารโครงการยุวชนอาสา จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

19 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะกรรมการบริหารโครงการยุวชนอาสา จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด และทักษะการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด สำหรับชุมชนในตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการบูรณาการการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล อาจารย์ ดร.เปรม ทองชัย และ ดร.กรวรรณ สังขกร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่