นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. คว้ารางวัล รองชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบบ้าน MT Design Award Season II

20 ธันวาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนายต้นน้ำ ไชยนันท์ รหัสนักศึกษา 631710097 และนางสาวธมลวรรณ แสงเจริญ รหัสนักศึกษา 631710024 (ทีมบ้านขาว) นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ในโอกาสที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบบ้าน MT Design Award Season II


ดำเนินการจัดการประกวดโดย บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด โดยเป็นการประกวดออกแบบบ้านประเภทบ้านหรูและประเภทบ้านน็อคดาวน์ ประกาศผลเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565

แกลลอรี่