ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Kanduboda Prabath Buddhika, Ritsumeikan International Department and Mr. Daisuke Hanamura, Assistant Administrative Manager Office of International Affairs at Biwako-Kusatsu Campus

13 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.อารตี อยุทธคร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Kanduboda Prabath Buddhika, Ritsumeikan International Department and Mr. Daisuke Hanamura, Assistant Administrative Manager Office of International Affairs at Biwako-Kusatsu Campus ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้มีการพบปะหารือร่วมกันเกี่ยวกับ Global Fieldwork Project (GFP) เพื่อสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวภายในปีการศึกษา 2567
แกลลอรี่