รับมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ N95 จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ – ท่านผู้หญิง สุธาวัลย์ เสถียรไทย

30 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 
                       ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ – ท่านผู้หญิง สุธาวัลย์ เสถียรไทย มอบชุด PPE จำนวน 35 ชุด และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ N95 จำนวน 50 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบและส่งมอบให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ร่วมรับมอบ ณ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่