ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565

24 มกราคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในงานเลี้ยงรับขวัญบัณฑิตฯ ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยในปีนี้ มีบัณฑิตจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเข้ารับปริญญาบัตร จำนวน 5 คน แบ่งเป็น ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 คน ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4 คน โดยมีบัณฑิตระดับปริญญาตรี Ms. Jampal Dolma ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี โดยบัณฑิตทั้งหมดได้เข้ารับปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้มีคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีและบันทึกภาพร่วมกับบัณฑิตด้วย
แกลลอรี่