วิกฤตเลือดขาด "กรุ๊ป A"

3 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เชิญชวนบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย
ในสภาวะโลหิตขาดแคลน โดยเฉพาะกรุ๊ปเลือด A
เนื่องจากมีผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ ผู้ป่วยอุบัติเหตุรุนแรง ผู้ป่วยภาวะซีด กรุ๊ป A เข้ารับการรักษาจำนวนมาก
บริจาคโลหิตได้ที่.. ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
เปิดทำการทุกวัน 8.30 - 16.00 น.
โทร. 0 5393 5624
สามารถจอดรถได้ที่ด้านหลังอาคารศรีพัฒน์
(เข้าทางประตูทางเข้าระหว่างอาคารศรีพัฒน์และคณะเทคนิคการแพทย์)
แกลลอรี่