คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2019 West china Internation Nursing Conference

2 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2019 West china Internation Nursing Conference เรื่อง inheritance & Innovation: Interdisciplinary Cooperation; Leadership & Development จัดโดย Western China University,Sichuan University เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562


เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1129660
แกลลอรี่