วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

7 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด กับ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และ Mr.Dou Tiqian ประธานบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ลงนาม และมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวฯ เผยให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันของทั้งสองสถาบันในการส่งเสริมนวัตกรรม และมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าแก่นักศึกษา บันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวฯ แสดงถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเติบโตทางวิชาการ และการบูรณาการการศึกษาและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและชุมชนวิชาการในวงกว้าง
แกลลอรี่