วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) จัดกิจกรรม"โครงการอบรมสร้างสรรค์พัฒนาสื่อเพื่อนำเสนองานวิจัย"

25 กันยายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) จัดกิจกรรม"โครงการอบรมสร้างสรรค์พัฒนาสื่อเพื่อนำเสนองานวิจัย" เพื่อพัฒานาสื่อเพื่อนำเสนองานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ และพัตนาศักยภาพของกลุ่มนักศึกษา และผู้ปรพกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อเพื่อนำเสอนธุรกิจจากผลงานวิจัย โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งทั้งรู้แบบ online และ offline ผ่านโปรแกรม Zoom และได้ให้ข้อข้อในการแข่งขัน การพัฒนาสื่อทั้งหมด 4 หัว ได้แก่
1.Nasoform อุปกรณ์ปรับรูปจมูก
2.DentHAAB เด้นท์ ฮับ ยาสีฟันไฮดรอกซีอะพาไทต์ สูตรสมุนไพร
3.Favpo Hr analytic
4.Cspace Our products create more space for better Life & Living
ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนดลย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5/
แกลลอรี่