งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ จับมือ CMU STeP นำนักศึกษาชมรม CMUBS SC (CMUBS Startup Club) ลงพื้นที่ชุมชน สานต่อโปรเจกต์พัฒนาธุรกิจเพื่อชุมชน

3 พฤษภาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 19 เมษายน 2567 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมืออุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) นำนักศึกษาชมรม CMUBS SC (CMUBS Startup Club) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านขุนแม่รวม ต.แจ่งหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2567 เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลสำหรับเตรียมนำไปศึกษาและออกแบบแผนในการช่วยต่อยอดธุรกิจชุมชน โดยนำองค์ความรู้ กระบวนการคิด Design Thinking และแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบ Startup มาประยุกต์ใช้ในการช่วยพัฒนาชุมชน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมโครงการหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ ที่สามารถพัฒนาทักษะนักศึกษา พร้อมกับช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ห่างไกลได้อีกด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่