การฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และแผ่นดินไหวในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

2 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และแผ่นดินไหวในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีนางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสังกัดทุกส่วนงาน ร่วมการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการกำหนดแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่