รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

18 พฤษภาคม 2564

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,790 บาท จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://buildings.oop.cmu.ac.th/
แกลลอรี่