รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

31 สิงหาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E140029 E140033 E140071 E140072 E140073 และ E140074 สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน 26,250 บาท และวุฒิปริญญาเอกอัตราเงินเดือน 41,000 บาท รายละเอียดตามประกาศฯ ดังแนบมาพร้อมนี้

แกลลอรี่