พลังนักศึกษา AccBA ร่วมทำความดีในโครงการ “CMUBS จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานวัดอุโมงค์ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน”

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 4 ก.พ. 2566 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนกว่า 70 คน แสดงพลังชาว AccBA ทำความดีในโครงการ “CMUBS จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานวัดอุโมงค์ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน” เพื่อร่วมกันพัฒนาวัด ทำความสะอาด ล้างห้องน้ำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ขัดกำแพง ทาสี ฯลฯ ณ วัดอุโมงค์ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้ทำความดีเพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นการทำนุบำรุงศาสนา รวมถึงยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างกลุ่มนักศึกษาเองอีกด้วย

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่