ก้าวแรกของกิจกรรมการอบรมและแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ (Public Speaking) ประจำปีการศึกษา 2565

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 11 ม.ค. 2566 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (Career Success Center) คณะบริหารธุรกิจ เดินหน้าจัดอบรมการพูด Public Speaking แก่นักศึกษา จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ โดยเป็นกิจกรรมแรกของ “กิจกรรมการอบรมและแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ (Public Speaking) ประจำปีการศึกษา 2565” เพื่อชิงเงินรางวัล

ในการนี้ ผศ.ดร.สายนที เฉินบำรุง ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมเปิดการฝึกอบรม โดยเชิญ คุณอลิสา เฉลยจิตร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะและหัวหน้าทีมนักโต้วาทีทีมชาติไทย และ Dr.Arnulfo S. Aniel ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสอนและสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถเข้าสู่รอบถัดไป จำนวน 20 คน

สำหรับกิจกรรมการอบรมจะจัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมี คุณอลิสา เฉลยจิตร์ และ Dr.Arnulfo S. Aniel เป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างเข้มข้นในทุกๆ การอบรมครั้งถัดไป เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายอย่างเต็มที่ ซึ่งการประกวดแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มี.ค. นี้ ณ คณะบริหารธุรกิจ

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่