คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ในนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในนิทรรศการดังกล่าว หน่วยทะเบียนปริญญาตรี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศเพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะ ให้แก่นักเรียนที่มาร่วมงาน ที่บูธ CMU20 บริเวณศาลาไทย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่