นักศึกษาวิทยา มช. คว้าเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2022 ในงาน STT48 ณ ม.วลัยลักษณ์

2 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

                นายทรงพร สัทธิตถาสกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี จากผลงาน เรื่อง "Evaluation of Potential Antiviral Activity of Antimicrobial Peptides Against SARS-CoV-2 Using Bioinformatic Approaches" โดยมี ผศ.ดร.ปัญชิกา ปรังเขียว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุม The 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT48) ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2565
แกลลอรี่