อบรม "มุมมองเชิงระบบ"

17 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ในหัวข้อ มุมมองเชิงระบบ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ 
แกลลอรี่