ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล "สวนดอกร้อยดวงใจ"

1 กันยายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ”
และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 พฤศจิกายน 2565
เวลา 18.00 - 22.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. โทร.053-935609, 053-935672
#สวนดอกร้อยดวงใจ #SAVESUJINNO #ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
แกลลอรี่