นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์คว้ารางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และรางวัลการแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

26 พฤศจิกายน 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินกับนักศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในโครงการการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ณ อาคารเรียนรวม SC3 ห้องบรรยาย 413 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่