ศิษย์เก่าแมสคอม มช. ได้รับแต่งตั้งเป็นผอ.สถานีวิทยุฯ แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่

28 เมษายน 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     คณะการสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมัณฑนา อาษากิจ นักศึกษาเก่าคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 2701155 ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

     ขอบคุณภาพจากศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.

แกลลอรี่