คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาเอก (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต: สด.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

4 พฤศจิกายน 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาเอก (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต: สด.)  ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

รับสมัครตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย

***รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม****

@ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ (ประธานหลักสูตร) 081-5959638
@คุณสิรีธร พรมทอง (นักวิชาการศึกษา) 053-942504
@คุณพลพัฒน์ ไชยคำหล้า (นักวิชาการศึกษา) 053-942518
แกลลอรี่