เริ่มแล้ว! บรรยากาศเช้านี้ของน้อง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วม ค่ายยุวเภสัชกร ครั้งที่ 23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 พฤศจิกายน 2565

คณะเภสัชศาสตร์

เริ่มแล้ว!
บรรยากาศเช้านี้ของน้อง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วม ค่ายยุวเภสัชกร ครั้งที่ 23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยค่ายจะจัดขึ้นวันที่ : 11 - 13 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#เภสัชมช #MedicaArcana #PharmCMUcamp23
แกลลอรี่