วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. นำโดย ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี ให้การต้อนรับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัย Universita degli Studi dell'Aquila ประเทศอิตาลี

19 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. นำโดย ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี ให้การต้อนรับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัย Universita degli Studi dell'Aquila ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นกลุ่ม Project Coordinator ประจำโครงการ Erasmus+ RecoASIA – Regional Cooperation in the field of recognition among Asian Countries (2562 - 2566) ทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ 1) Dr. Anna Tozzi, Department of Pure and Applied Mathematics 2) Mr. Massimiliano D'Innocenzo - Research and technology transfer area (University fundraising and project management sector), 3) Dr. Marco Calabrese, Research and technology transfer area (University fundraising and project management sector), และ 4) Dr. Marco De Luca, Research and technology transfer area

โดยโครงการดังกล่าวฯ มีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2562 โดยมีระยะเวลา 3 ปี และได้รับการขยายเวลาโครงการอีก 1 ปี เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 โดยคณะเดินทางได้เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และพบปะนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 11.30 - 12.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
แกลลอรี่