STeP คว้ารางวัลหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Incubator of the Year 2019) ระดับเอเชียประจำปี 2019

12 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ในฐานะเจ้าของรางวัลหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ แห่งปีของประเทศไทย ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Park Association : Thai-BISPA) เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรางวัลหน่วยบ่มเพาะธุรกิจแห่งปีระดับเอเชีย ในงาน AABI 2019 (The 25th General Assembly & 2019 EPiC) ซึ่งจัดขึ้น ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั่วเอเชีย ขึ้นแท่นรับรางวัล Winner of AABI Incubator of the year (2019) Award ร่วมกับ Hong Kong Science and technology park Corporation (ประเทศฮ่องกง) และ China IoT International Innovation Park (สาธารณรัฐประชาชาชนจีน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นรับรางวัลอย่างภาคภูมิ

นอกจากนี้ บริษัท ต้อมคาซาวา จำกัด ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สร้างผลิตภัณฑ์ประเภทไร้สารเคมี (Non Chemical) ด้วยคุณสมบัติดูดซับสารตกค้างต่าง ๆ ที่มีส่วนผสมของผงถ่านชาร์โคลจากเหง้ามันสำปะหลัง ยังคว้ารางวัล Winner of 2019 AABI Torch Entrepreneur Awards ประเภทผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง (Promissing Entrepreneur) จากเวทีเดียวกัน 

ข้อมูลโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
แกลลอรี่