ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา CODE RED!! "BRUSHING UP ON EMERGENCY MEDICINE" การประเมินและแก้ไขภาวะฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น

21 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา CODE RED!! "BRUSHING UP ON EMERGENCY MEDICINE" การประเมินและแก้ไขภาวะฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น
ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 65 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วิทยากร

ผศ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภัช  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://er-sah.web.app/
แกลลอรี่